Ponuda knjigovodstvenih usluga

 • Financijsko knjigovodstvo : dnevnik i  glavna knjiga
 • Analitičke evidencije i  pomoćne knjige:  salda-konti kupaca ,  salda-konti dobavljača, blagajna, knjige    putnih naloga i ostalog prema Vašim  potrebama
 • Knjiženje    ulaznih (URA ) i izlaznih ( IRA ) dokumenata te obračun PDV-a
 • Obračun plaća, naknada  i drugih dohodaka, kadrovska evidencija
 • Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, obračun amortizacije
 • Robno knjigovodstvo
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Poslovne knjige za obrtnike
 • Rekapitulacije potraživanja i obaveza
 • Izrada zavšnog računa i zaključak godine
 • Godišnje porezne prijave građana.